از دست دادن هر چیز، یا خلاص شدن از دست هر چیز،
ترکیب عجیبی از احساسات خوش‌آیند و ناخوش‌آیند به وجود میاره.
احساسی که نبود هر چیز به وجود میاره، کاملا بستگی داره به چیزهایی که وجود دارن، چیزهایی که می‌تونستن وجود داشته باشن و ندارن، چیزهای دیگه‌ای که وجود داشتن و دیگه وجود ندارن و...
احساسی که در مورد چیزها داریم،‌ هیچوقت کاملا متعلق به خود اون چیز نیست. یه جور نشان‌دهنده وضعیت آدم در قبال دنیا، اززاویه دیدیه که کمی به اون چیز ربط داره.

                                                                  

 پی نوشت:                                             

هرچیزی که تو دنیا هست... آدمای جالب، آدمای عوضی، چیزهای عالی، چیزهای کثیف... هرکدوم قسمتی از وجودت رو بهت نشون می‌دن.
معمولا قسمتی از وجودت که بیشتر ازش فراری هستی رو بیشتر تو دنیا می‌بینی.