دو علت مهم برای گرایش ایرانی‌های به فلسفه وجود داره:


1. مشکلاتی که براشون وجود داره.
2. افه.
 
پ.ن. نمی‌دونم نیاز به توضیح هست یا نه، که استفاده از خود-فیلسوف-نمایی برای افزایش جذابیت جنسی (مخ زدن؟) جزئی از همون گزینه دوم هست.